Загальні вимоги до системи менеджменту лабораторії

Тема: Управління лабораторією

Дата створення:

Останнє оновлення:

Зараз в Україні діє стандарт ДСТУ ISO/IEC 17025:2019 “Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій”. Саме він встановлює та роз’яснює вимоги до систем менеджменту у них. Оскільки сертифікація системи управління якістю – добровільна процедура – то до початку підготовки до акредитації лабораторія може не мати цієї системи. В такому разі розробка і впровадження системи менеджменту буде відбуватися з нуля. 

Оскільки стандарти  ISO 17025 та  ISO 9001 гармонізовані, система менеджменту, що вже пройшла процедуру сертифікації, буде міцним фундаментом для впровадження вимог інших міжнародних стандартів таких систем.

Документи системи менеджменту та управління записами

Політика та цілі в сфері системи менеджменту залишаються об’єктом відповідальності вищого керівництва. Стратегічний напрямок – виконання умов сертифікації систем менеджменту – обраний вищим керівництвом, тож має ним забезпечуватися  і підтримуватися. 

Ведення та форма документації має відповідати затвердженим зразкам у методиках та інструкціях, персонал повинен мати можливість користуватися документацією, пов’язаною з його сферою відповідальності. Вся документація мусить бути систематизована, актуальна, ідентифікована, виконання цих вимог має бути реально письмово підтверджено (затверджені переліки, листи відповідності та ін.). Це ж стосується і записів (протоколів).

Ризики та можливості, поліпшення, коригувальні дії

Ризики та можливості мають бути ідентифіковані, їх можливий вплив та дії при їх виникненні визначені письмово і доведені до відома персоналу. Необхідно розробити та перевірити механізм зворотного зв’язку  з клієнтами. Його результати мають враховуватися при поліпшенні функціонування системи і є невід’ємною умовою успішного проведення сертифікації будь-якої системи менеджменту.

Внутрішні аудити

Їх роль та організація не змінюються – це перевірки стану впровадження та функціонування системи управління – одна з обов’язкових умов отримання сертифікату на відповідність будь-якої системи менеджменту. Вимоги до організації та проведення внутрішніх аудитів чітко прописані в відповідному пункті ДСТУ ISO/IEC 17025:2019.

Аналізування з боку керівництва

Ця складова системи менеджменту є одночасно підсумком попереднього періоду її функціонування та стартом для наступного періоду. Ігнорування вищим керівництвом проведення цього аналізу вказує на формальне відношення лабораторії до своєї системи менеджменту та може знизити рівень довіри до неї з боку замовників. 

Наша професійна команда пропонує допомогу у розробці та впровадженні систем менеджменту лабораторій, надає консультативні послуги щодо проведення внутрішніх аудитів та підготовки до процедури сертифікації, може організувати та провести семінари та тренінги щодо систем управління для персоналу лабораторій.