Акредитація випробувальних лабораторій

Тема: Управління лабораторією

Дата створення:

Останнє оновлення:

Щоб отримати експертний висновок на адекватність продукції, що випускається або матеріалів стандартам, виробники звертаються в випробувальні лабораторії. Ці інститути визначають чи відповідають надані на експертизу об'єкти нормативним вимогам і прийнятим регламентам. На підставі цього видають висновок. Щоб висновки цих експертних інститутів приймалися іншими учасниками ринку, лабораторія повинна бути акредитована.

Акредитація випробувальних лабораторій - обов'язково умова, яким визначається можливість тієї чи іншої випробувальної організації виконувати роботу на тому рівні, який прописаний в міжнародних стандартах.

Переваги акредитованих випробувальних лабораторій

Діяльність випробувальних лабораторій передбачає вчинення експертних дій, за результатами яких та чи інша продукція і матеріали можуть бути допущені на ринок чи ні. Такі інститути, після проведених досліджень, визначають якість продукції та безпеку її використання.

У своїй роботі випробувальні лабораторії повинні керуватися стандартами міжнародного і національного формату. Це основний фактор достовірності, точності та надійності результатів, які видає лабораторія. Крім того, приведення роботи випробувальних інститутів до єдиної системи стандартів забезпечує визнання їх висновків усіма учасниками ринку.

З цією метою в Україні проводиться акредитація випробувальних лабораторій. Акредитована лабораторія - компетентний орган, висновків, видані нею, надійні. Замовники в першу чергу звернуть увагу на те, чи є такий статус у організації, куди вони звернулися за експертизою якості і безпеки продукції, що випускається. Клієнти виберуть ту лабораторію, технічні компетентності якої, підтверджені державними органами контролю та нагляду, акредитаційними компаніями.

Процедура акредитації

Акредитація лабораторії - процедура, яка передбачає встановлення відповідності діяльності випробувальної лабораторії міжнародним і національним стандартам. Акредитація органів з сертифікації та випробувальних лабораторій - сфера компетентності НААУ - Національного агентства з акредитації в Україні.

У своїй діяльності НААУ керується Законом України «Про акредітацію ОРГАНІВ з ОЦІНКИ відповідності», а також враховує європейські і міжнародні стандарти, прийняті в сфері акредитації ООС - органів оцінки відповідності. Ними ж визначається порядок проведення цієї процедури.

В Україні прийняті нормативні акти, згідно з якими відбувається акредитація випробувальних лабораторій. ДСТУ ISO 17025: 2006 - базовий для оцінки діяльності випробувальних лабораторій. До подачі заявки на проведення сертифікації ООС повинен впровадити цей стандарт в свою діяльність, привести у відповідність всю документальну базу, подбати про належну поінформованості персоналу, провести навчання співробітників.

«Порядок проведення акредитації» прописує всі етапи. У ньому представлено:

 • перелік форм, якими регламентовані критерії акредитації;
 • перелік форм для подачі заявки в НААУ;
 • порядок визначення вартості робіт з акредитації;
 • порядок розгляду апеляцій;
 • перелік органів, які оцінюють відповідність згідно сферам акредитації та т. д.

Що стосується випробувальних лабораторій, то процедура акредитації передбачає реалізацію таких етапів:

 1. Реєстрація запиту на проведення акредитації (форма Ф-08.08.01.). Його слід відіслати в НААУ. Зробіть це до формування заявочного комплекту. НААУ вивчить документ і прийме рішення про проведення / відмову в акредитації.
 2. Після реєстрації запиту і позитивної відповіді НААУ подайте заявку на акредитацію (форма Ф-08.00.02), а також комплект документів. Його визначає «Перелік документів, які подаються із заявкою» (форма Ф-08.хх.03). Заявки необхідно подавати окремо на кожен вид діяльності, яку аккредітуете. Ці документи НААУ зареєструє і надішле відповідне підтвердження.
 3. НААУ проведе експертизу наданого пакету документів. У разі неправильного заповнення формулярів лабораторія отримає 3 місяці на виправлення і доповнення.
 4. НААУ формує і призначає групу експертів і аудиторів, які будуть робити висновки про відповідність можливостей випробувальної лабораторії проводити дослідження і давати висновки певного характеру.
 5. Складається і підписується договір з експертами на вчинення ними аудиторських і оціночних дій.
 6. Формується програма перевірки.
 7. Акредитаційна група аналізує документи заявника і робить висновки. Їх надсилають для вивчення заявнику.
 8. Складається план оцінки на місці. У ньому викладаються критерії, якими керується група експертів (міжнародні та регіональні стандарти). План узгоджується з заявниками.
 9. На місці проводиться аналіз документів, збирається необхідна інформація, складаються звіти й акти оцінки на місці.
 10. Всі акти передаються в НААУ, де приймається рішення про видачу акредитаційних документів.

Атестат, який видає НААУ, дійсний три роки. За півроку до закінчення цього терміну випробувальна лабораторія повинна подати запит на проведення повторної оцінки її діяльності.

Умови акредитація, вимоги, нормативні акти, якими керуються експерти та аудитори, порядок проведення акредитації - питання, на які дають відповіді семінари компанії «Атестор». Тут зможете отримати об'єктивні та актуальні відомості, практичні поради.