Види екологічного менеджменту

Тема: Екологічний менеджмент

Дата створення:

Останнє оновлення:

Законодавцем визначено, що невід’ємною умовою соціального та економічного розвитку держави є охорона навколишнього природного середовища, раціональне використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини.

Екологічно відповідальна юридична особа має здійснювати свою діяльність таким чином, щоб не призводити до нанесення прямих чи опосередкованих збитків навколишньому природньому середовищу. 

Для цієї мети створено систему, за допомогою якої на підприємствах здійснюється управління тими видами діяльності, які потенційно можуть завдати або вже завдають шкоди навколишньому середовищу, яка називається - екологічний менеджмент. 

Види екологічного менеджменту

Так, науковцями екологічний менеджмент прийнято поділяти за видами, які зазначено нижче.

За об’єктами поділяється на:

 • суб’єктів екологічно небезпечної діяльності: приміром, юридичних осіб; 
 • на джерел екологічної небезпеки: приміром, сховища ядерних відходів; 
 • природних комплексів: приміром, озеро Світязь, тощо. 

За суб’єктами поділяється на: 

 • внутрішній - здійснюється керівництвом  якогось певного підприємства, приміром розробка та впровадження на підприємстві  стандартів ISO 14001, ISO 50001, розробка системи ISCC EU, ISCC PLUS;
 • зовнішній - здійснюється зовнішніми суб’єктами управління щодо певного об’єкту управління, приміром на законодавчому рівні регулювання діяльності окремих юридичних осіб, рішення та/або накази міністерств і відомств, яким підпорядковані конкретні юридичні особи, тощо.

За обсягом охоплення екологічних характеристик певного підприємства:

 • цілковитий - всього підприємства;
 • частковий - лише його певної частини.

 За джерелами правового регулювання:

 • системний - наприклад, впровадження та розробка на підприємстві системи ISCC EU;
 • безсистемний - здійснюється відповідно до загальних положень екологічного законодавства. 

За напрямками управлінського впливу: 

 • екологічний менеджмент природокористування;
 • менеджмент екологічного ризику;
 • обслуговуючий екологічний менеджмент: приміром, створення екологічних фондів, екологічне страхування та інші види діяльності, які входять до системи екологічного управління, проте безпосередньо не стосуються ні управління екологічним ризиком, ні природокористуванням.

Таким чином, існує найрізноманітніша класифікація екологічного менеджменту, однак механізм його здійснення залишається практично незмінним для будь-яких суб’єктів його реалізації.

З метою впровадження системи екологічного менеджменту на Вашому підприємстві, рекомендуємо звернутись до кваліфікованих спеціалістів компанії Атестор, які допоможуть ефективно визначити подальші кроки та заощадити Ваш час при менших витратах.