Програма виробничого екологічного контролю на підприємстві

Тема: Екологічний менеджмент

Дата створення:

Останнє оновлення:

Програма виробничого екологічного контролю на підприємстві (програма ВЕК) – це комплекс заходів щодо забезпечення моніторингу впливу на навколишнє середовище, що вчиняється в результаті діяльності, і своєчасного реагування на перевищення допустимих норм впливу.

Виробничий екологічний контроль (ВЕК) є, по суті, самоконтролем, або внутрішньою системою моніторингу. Такий підхід дозволяє певним чином знизити навантаження на підприємства, пов'язане із зовнішнім (державним) контролем функціонування систем екологічного менеджменту (СЕМ).

Програма виробничого екологічного контролю на підприємстві базується на внутрішніх (локальних) положеннях та нормативних актах і передбачає створення певних структурних підрозділів, введення відповідних штатних одиниць, наприклад: посади інженера-еколога. Сферою відповідальності таких підрозділів або фахівців є моніторинг виконання лімітів розміщення виробничих відходів або відходів споживання, забезпечення підтримки рівня викидів відповідно до вимог нормативів.

Чим регламентується виробничий екологічний контроль

Законом України «Про охорону навколишнього середовища», зокрема статтею 67, вводиться і пояснюється поняття ВЕК. Згідно регламенту, програма екологічного контролю на підприємстві реалізується:

  • для забезпечення вживання заходів щодо охорони навколишнього середовища від впливу, що чиниться в результаті господарської або іншої діяльності;
  • для організації раціонального використання та відновлення ресурсів;
  • для виконання вимоги законодавства щодо захисту природи.

Суб'єкти господарської діяльності зобов'язані надавати відповідним контролюючим органам, що здійснюють екологічний нагляд, такі дані:

  • інформацію про осіб, відповідальних за виконання програми виробничого екологічного контролю на підприємстві;
  • дані про організацію екологічних служб;
  • результати ВЕК.

Загальний і спеціальний ВЕК на підприємствах

Залежно від того, ким здійснюється програма виробничого екологічного контролю, розрізняють загальний і спеціальний ПЕК. Загальний ПЕК проводиться менеджментом загальної компетенції – радою директорів, правлінням, генеральним директором, керівництвом філій або підрозділів. Спеціальний ВЕК здійснюється екологічною службою підприємства. При відсутності у складі підприємства такого підрозділу, наказом генерального директора призначаються посадові особи, які відповідають за проведення ВЕК. Такі фахівці повинні володіти відповідною компетенцією в області розробки і реалізації програм ВЕК.

Особливості програм екологічного контролю для підприємств різних галузей

Залежно від сфери діяльності підприємства, особливостей або інтенсивності передбачуваного впливу на навколишнє середовище, програма ВЕК може бути різноманітною, містити або, навпаки, не містити певні положення, регулюватися додатковими регламентами (законами або кодексами, галузевими нормам, тощо).

Наприклад, законодавством введено різновид екологічного контролю – забезпечення виробничого контролю в сфері охорони атмосферного повітря. Підприємства, що мають джерела шкідливих біологічних, хімічних і фізичних викидів в повітря, повинні організувати роботу екологічних служб та (або) призначити відповідні посадові особи з метою здійснення програми виробничого екологічного контролю атмосферних викидів. У контролюючі органи підприємство зобов'язане подавати інформацію про організаційні питання щодо функціонування екологічної служби, відповідальних осіб, результати реалізації програм.

Земельним кодексом, статтею 37, також встановлюються вимоги до ВЕК: земельний екологічний контроль. Власником земельної ділянки, землекористувачем або орендарем здійснюється програма виробничого екологічного контролю та подаються дані про її результати до відповідних контролюючих органів.