Оновлення директиви RED II щодо скорочення викидів парникових газів

Тема: Екологічний менеджмент

Дата створення:

Останнє оновлення:

В грудні 2018 року у силу вступила переглянута Директива Ради ЄС 2001/2018/ЄС (далі - RED II) з відновлювальних джерел енергії. Директива  направлена на виконання країнами Європейської Спілки вимог щодо скорочення викидів парникових газів від виробництва палива з відновлювальних джерел енергії відповідно до Паризької угоди. Наша країна також не має стояти осторонь даної події, адже Паризька угода, ратифікована і в Україні. Нещодавно, у серпні 2021 року, голова Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України заявив, що серед низки кліматичних заходів на період до 2030 року країна планує:

 • скоротити викиди вуглецю; 
 • сприяти збільшенню числа електромобілів; 
 • розвивати відновлювані джерела енергії;
 • висаджувати більше дерев. 

Директивою RED ІІ встановлено, що загальна ціль ЄС щодо споживання відновлюваних джерел енергії до 2030 року має бути підвищена до 32%.

Нові критерії оцінки об’ємів викидів вуглецю

RED II визначає низку критеріїв сталості та викидів парникових газів, яким повинні відповідати біорідини, що використовуються у транспортній галузі у якості біопалива, інакше вони не матимуть право на фінансову підтримку з боку держави. Зокрема, RED II запроваджує критерії сталості для продуктів лісництва, а також критерії парникових газів для твердого та газоподібного палива з біомаси.

Значення викидів ПГ за замовчуванням та правила розрахунку наведені в Додатку V (для рідкого біопалива) та Додатку VI (для твердої та газоподібної біомаси для виробництва електроенергії та тепла) RED II. Оператори ринку, як і раніше, мають можливість використовувати значення інтенсивності парникових газів за замовчуванням, надані в RED II, або розрахувати фактичні значення для свого виробництва. Головне - витримати встановлений  RED II відсоток скорочення викидів від усього ланцюга виробництва біопалива, в залежності від дати вводу в експлуатацію заводу з виробництва біопалива (наприклад, для установок, що запрацювали після жовтня 2015 року це 60%).

Яких змін зазнають системи сертифікації сталого виробництва у зв’язку з переглядом директиви

Відповідно до нових змін, що прийшли у світ виробництва палива з відновлювальних джерел, зміни пройшли і у системах сертифікації сталого виробництва. ISCC EU є офіційно визнаною RED II системою сертифікації.

Зараз на офіційному сайті ISCC опубліковані ISCC System Documents, переглянуті відповідно до RED II. ISCC Асоціація зазначає, що вимоги документів вступили у силу з 1 липня 2021 року. 

Зміни є у кожному ISCC документі, для зручності вони зазначені на початку кожного документу.

1. Відповідно до RED II був переглянутий перелік “ISCC list of material eligible for ISCC EU certification” - перелік сировини та продуктів, що підлягать сертифікації по ISCC EU. Сировина, яка може бути сертифікована як відходи або залишок від виробництва відповідно до ISCC EU, тепер позначається однією зірочкою (*). Для таких матеріалів аудитор повинен визначити, чи відповідає той чи інший матеріал визначенням «відходів» або «залишків» від виробництва у місці походження. Тепер цей підхід застосовується також до тих матеріалів, які раніше були позначені двома зірочками (**). Якщо аудитору можна надати докази того, що компетентні національні органи офіційно класифікували відповідний матеріал як відходи чи залишок, аудитор повинен лише перевірити, що матеріал не був навмисно виготовлений, модифікований або забруднений. Те ж саме стосується матеріалу, який чітко вказано як відходи або залишок у RED II. 

2. Також додані певні види сировини та матеріалів, що підлягають сертифікації із відповідними роз’ясненнями, а саме побічні продукти тваринного походження (категорії 1 – 3 і без категорії):    

 • тваринні жири від переробки; 
 • коричневий жир, що видаляється з жироуловлювачів, 
 • харчові відходи, 
 • осад стічних вод; 
 • жири, олії, що видаляться у каналізацію; 
 • соапсток, забруднений сіркою (цей матеріал раніше охоплювався розділом

«Відходи/залишки від переробки рослинної або тваринної олії», відтепер його додано як індивідуальну категорію через його статус у Великобританії).

Відповідно до цих змін, а також для виконання вимог RED II були оновлені вимоги до Декларації сталого розвитку ISCC EU (SD) (v2.2) та ISCC PLUS SD (v3.2). Оновлені шаблони можна знайти у клієнтському розділі веб-сайту ISCC.

3. Багато змін стосуються невідповідностей, коригувальних дій, виявлених підчас аудитів. Так, наприклад, у ISCC 102 “Governence” було додано наступне: 

 • Незначні невідповідності повинні бути виправлені шляхом впровадження відповідних коригувальних заходів протягом терміну, визначеного сертифікаційним органом , до максимум 12 місяців або до наступного аудиту (наглядового або ресертифікаційного).
 • У разі серйозних невідповідностей з боку користувачів, орган з сертифікації зобов’язаний  призупинити дію сертифікату негайно на строк від 40 днів. Протягом цього терміну всі невідповідності повинні бути виправлені. Орган з сертифікації скасує призупинення протягом або після цього періоду, якщо підтвердить успішне виконання коригувальних заходів. Якщо коригувальні заходи неможливо реалізувати протягом цього терміну з виняткових причин, призупинення може бути продовжено до 30 днів за згодою ISCC.

Оновлені вимоги до аудиторів

Певних змін також зазнали вимоги до аудиторів. Відтепер аудитор повинен:

 • володіти специфічними навичками для проведення аудитів, пов’язаних із конкретними критеріями, напр. землекористування, високо біорізноманітні пасовища, тощо;
 • мати принаймні два роки досвіду оцінки циклу виробництва біопалива;
 • мати досвід аудиту розрахунків ПГ відповідно до RED/RED II методики розрахунку;
 • володіти  технічними знаннями (наприклад, ґрунтознавство), якщо перевіряє органічність ґрунту, рівень вмісту вуглецю для кредитів на накопичення вуглецю в ґрунті (esca);
 • пройти навчання та скласти іспит до початку проведення аудитів за добровільною схемою.

Вимоги до сільгоспвиробників біомаси

Вимоги до сільгоспвиробників біомаси для виробництва біопалива зазнали найбільш суттєвих змін: розширилася класифікація вимог, додалися нові вимоги до виробників. Сам документ ISCC 202, де наведені ці вимоги, також зазнав змін – відтепер він складається з двох частин: 

 • ISCC 202-1, де прописані вимоги щодо дотримання головного Принципу 1 щодо вирощування сталої біомаси;
 • ISCC 202-2, де прописані вимоги щодо дотримання Принципів 2-6 та ISCC EU 202-5 – відходи та залишки. 

Отже, раніше до виробників вимоги висувалися за двома категоріями: major та minor. Відтепер, Принцип 1 (як і було раніше) є безумовною головною вимогою, без якої неможливо віднести вирощування сировини як «стале виробництво біомаси», а Принципи 2-6  поділяються на «негайні вимоги», «короткострокові вимоги», «середньострокові вимоги» та «вимоги до найкращої практики». 

Господарство-виробник біомаси окрім головного Принципу 1, зобов’язаний відповідати негайним вимогам Принципів 2-6 ISCC. Короткострокові та середньострокові вимоги, зазначені в Принципах 2-6 ISCC мають бути впроваджені як частина постійного процесу вдосконалення впродовж визначеного строком на 3 та 5 років відповідно. Крім того, господарства  можуть вирішити впроваджувати вимоги найкращої практики в будь-який момент часу.  

З основних змін у миттєвих вимогах можна виділити вимогу щодо наявності плану дій з біорізноманіття ( Biodiversity Action Plan), плану дій по управлінню відходами, плану зменшення забруднення атмосферного повітря, плану з енергоефективності. 

Зміни миттєвих вимог у сфері охорони праці та соціальних вимог

З миттєвих вимог по охороні праці нововведення стосуються підтвердження можливості компенсації та захисту працівника та його родини у разі нещасного випадку. 

Зміни у соціальних вимогах стосуються підтвердження недопущення розголосу інформації стосовно ISCC стороннім особам та організаціям, а також зобов’язання надання інформації стосовно ISCC підчас сертифікаційних та наглядових аудитів; забезпечення гендерної рівності. 

Зміни у правових вимогах стосуються обов’язкового декларування запобігання корупції, а також вимога інформування ISCC у випадку конфлікту інтересів зацікавлених сторін. 

Нові вимоги до перших місць збору сталої сировини

Зміни у вимогах до ведення масового балансу сталої сировини та продукції, простежуваності та ланцюгу постачань стосуються першого місця збору сталої біомаси. Відтепер перші місця збору можуть продовжити звітній період по масовому балансу до одного року (раніше було максимум три місяці). Однак, якщо період балансу маси перевищує три місяці, неможливо продати більше матеріалів як стійких, ніж доступно в балансі маси (тобто не можна вийти в дефіцит).

Нові правила обчислення викидів парникових газів

Стосовно викидів парникових газів та їх розрахунків, прийняття нової редакції  RED II Директиви, призвело до оновлення вимог, прописаних у ISCC 205 документі:

 • зміна вимог щодо граничного відсотку зниження викидів парникових газів в залежності від часу введення в експлуатацію заводу/цеху/установки з виробництва біопалива;
 • нові референтні значення СО2 для порівняння  викопного палива з альтернативним (наприклад, для біопалива 83.8 г СО2/МДж змінено на 94 г СО2/МДж для палива транспортної галузі);
 • прямий бонус за надлишок електроенергії в загальних викидах ПГ вилучений;
 • оновлені та більш деталізовані значення за замовчуванням (наприклад, окремо видобуток нафти, відстані транспортування);
 • оновлені еквівалентні значення CO2 для N2О та CH4;
 • бонусні  45 г CO2-екв/МДж для Еsca, коли використовується гній тварин як субстрат для виробництва біогазу та біометану (віднімається від розрахованих  викидів, див. формулу).