Сертифікат відповідності ISO 14001

Тема: Екологічний менеджмент

Дата створення:

Останнє оновлення:

Сертифікат відповідності ISO 14001 – це, свого роду, відповідь на фактор посилення вимог до підприємств щодо збереження екології, що спостерігається практично у всіх розвинених країнах світу. Також необхідність у приведенні систем екологічного менеджменту (СЕМ) до єдиної моделі та у стандартизації таких систем обумовлена зростаючою актуальністю питань раціонального витрачання ресурсів.

Стандарт ISO 14001 містить комплекс вимог та положень, що дозволяють забезпечити захист навколишнього середовища від результатів діяльності різних підприємств. Сертифікат відповідності ISO 14001 підтверджує функціонування СЕМ відповідно до вимог стандарту.

Які переваги надасть сертифікат відповідності ISO 14001

Підприємства, які впроваджують СЕМ і оформляють сертифікат відповідності ISO 14001, отримують в результаті такі переваги:

 • розширення партнерських можливостей: багато великих компаній, які є прихильниками екологічного підходу в бізнесі, вважають за краще партнерство з контрагентами з аналогічними поглядами;
 • зростання лояльності до бренду з боку споживачів за рахунок демонстрації турботи про екологію, підвищення безпеки продукції;
 • лояльність з боку держави, спрощення проходження різних аудитів та перевірок, отримання дозвільних документів;
 • оптимізація витрат ресурсів і підвищення ефективності діяльності.

Алгоритм впровадження СЕМ

Щоб отримати сертифікат відповідності ISO 14001, підприємство повинно впровадити СЕМ та забезпечити її ефективне функціонування. Це реалізується в такий спосіб:

 • розробка планів і стратегій впровадження системи з врахуванням особливостей діяльності підприємства;
 • реалізація розробленої концепції;
 • внутрішній моніторинг (аудит) СЕМ для оцінки ефективності впровадження;
 • розробка системи відповідальності певних посадових осіб за результати функціонування СЕМ;
 • навчання персоналу, відпрацювання позаштатних ситуацій;
 • документування всіх процесів і подій;
 • регулярний моніторинг і вдосконалення системи.