Приклад системи ХАССП для кафе та в ресторані

Тема: Харчова безпека

Дата створення:

Останнє оновлення:

Щоб впровадити ХАССП в ресторані, рекомендуємо використовувати в якості прикладу такий алгоритм дій:

Створіть для ресторану стратегію безпеки харчової продукції та її якості. Для цього:

 • документально оформите цілі, завдання і способи їх реалізації;
 • заявите про обов'язки керівництва;
 • ознайомте персонал ресторану з політикою безпеки і якості продукції, що випускається.

Сформуйте робочу групу ХАССП для ресторану, яка буде працювати над впровадженням системи, призначте відповідальних осіб і терміни виконання.

Створіть інформаційну базу по кожному найменуванню меню. Зіставте якість вимогам і нормам.

Вивчіть особливості роботи кухні:

 • зробіть схеми території кафе і ресторану (вкажіть розташування всіх будівель - виробничих і адміністративних, пунктів дезінфекції, руху транспортних засобів) і схеми цехів (виробничих ділянок);
 • повноту, достатність та наявність інструкцій технологічних процесів, регламентів, ТТК технологічних карт, контролю, завдань змін;
 • блок-схеми виробничих процедур, від яких залежить безпека і якість продукції (зверніть увагу на те, щоб були перераховані всі технологічні операції);

Виявити і проаналізуйте всі потенційні ризики ХАССП в ресторані.

Розробіть систему ППД - планово-попереджувальні дії:

 • контроль сировини, параметрів процесів приготування продукції;
 • технічне обслуговування та ремонт кафе, обладнання;
 • калібрування і перевірка вимірювальних пристроїв;
 • клінінг;
 • дезінфекція інвентарю;
 • правила особистої гігієни;
 • боротьба з комахами і гризунами.

Кожне ППД має бути задокументовано згідно нормативної законодавчої бази. Проаналізуйте, чи достатньо ППД попереджає виявлені ризики.

Сформуйте систему ККТ - критичні контрольні точки. Складіть їх перелік відповідно до виявлених небезпек і блок-схемами.

Створіть робочі листи ХАССП для кафе млм ресторану під кожну ККТ. У кожному плані має зафіксуйте:

 • об'єкт контролю;
 • його параметри важливі для контролю;
 • способи і процедури моніторингу;
 • коригувальні дії та особи, які їх здійснюють;
 • форми оцінки ефективності моніторингу.

Складіть графік внутрішніх перевірок, вкажіть форми звітності.

Впровадження ХАССП в ресторані або кафе - непроста процедура. Для її успішної реалізації скористайтеся порадами практиків, відвідайте навчальні семінари і тренінги, які проводить «Атестор».