Чек лист внутрішнього аудиту випробувальної лабораторії

Тема: Управління лабораторією

Дата створення:

Останнє оновлення:

Внутрішній аудит – важливий інструмент аналізу ефективності впровадження системи менеджменту якості в будь-якій компанії і бізнесі. Крім того, внутрішній аудит дозволяє оцінити результативність діяльності організації в цілому, виявити проблемні аспекти та усунути їх.

Чек лист внутрішнього аудиту випробувальної лабораторії – це певний алгоритм, комплекс аудиторських та аналітичних операцій, що дозволяє провести перевірку максимально ефективно.

Цілі аудиту в випробувальній лабораторії

Внутрішні аудити часто помилково розцінюють як формальність і нав'язану необхідність. Особливо це актуально для організацій і компаній, сертифікованих за ISO 9001, де внутрішні аудити є обов'язковою складовою для отримання сертифіката та відповідності йому системи менеджменту якості.


Однак внутрішній аудит може стати джерелом інформації і можливостей для:

  • значного і стрімкого вдосконалення діяльності;
  • оптимізації витрат;
  • збільшення ключових показників ефективності.

Головна мета перевірки – виявлення недоліків і їх усунення. Чек лист внутрішнього аудиту випробувальної лабораторії включає етапи безпосередньо аудиту і перевірок, а також обов'язкове документування всіх результатів і їх аналіз. Таким чином, в процесі аудиту не просто виявляються які-небудь помилки, негативні показники або невідповідності вимогам нормативної документації, а й встановлюються причини виникнення подібних факторів.

Програма внутрішнього аудиту в лабораторії

Чек лист внутрішнього аудиту випробувальної лабораторії, або програма аудиту, включає:

  • цілі та періодичність (частоту) проведення внутрішніх аудитів;
  • обсяги та критерії аудиту;
  • методи проведення аудиторських перевірок;
  • параметри, що підлягають контролю та критерії оцінювання результатів;
  • місця проведення;
  • відповідальний персонал;
  • звітність про результати – контрольні листи, що представляють собою матрицю параметрів і критеріїв відповідності.