Акредитація хімічної лабораторії

Тема: Управління лабораторією

Дата створення:

Останнє оновлення:

Акредитація хімічної лабораторії необхідна для підтвердження достовірності результатів контролю і випробувань параметрів об'єктів, включених в область акредитації. Іншими словами, підтверджується компетентність лабораторії.

Умови та критерії відповідності, необхідні для успішної акредитації, дозволяють уніфікувати результати діяльності лабораторії, встановити їх достовірність та отримати підтвердження відповідності метрологічних результатів вимогам будь-яких зацікавлених сторін:

 • замовників;
 • споживачів;
 • партнерів організації;
 • контролюючих органів.

Пакет документації

Акредитація хімічної лабораторії вимагає підготовки значного пакета документів, що включає:

 • паспорт лабораторії;
 • правила контролю, методики проведення випробувань;
 • нормативну документацію, яка встановлює критерії оцінки контрольованих параметрів об'єктів;
 • документацію щодо системи управління якістю.

Акредитації хімічної лабораторії включає також ретельний аналіз метрологічних методик контролю і вимірювань, що застосовуються, випробувань і оцінки властивостей і складів випробуваних матеріалів і речовин. Особливе значення надається питанням екологічного контролю.

Алгоритм процедури акредитації хімічної лабораторії

Етапи:

 • підготовчий: збір необхідного пакету первинної документації та подача заяви в орган з акредитації;
 • перевірка: орган з акредитації аналізує надані документи та, за необхідності, вказує на помилки, що вимагають виправлення;
 • оцінка: після успішного проходження етапу подачі заяви та її прийняття органом з акредитації, здійснюється безпосередня перевірка лабораторії – аудит представниками органу з акредитації;
 • винесення висновку – при успішному проходженні аудиту, позитивний висновок служить підставою для видачі акредитації;
 • акредитація хімічної лабораторії – отримання свідоцтва від уповноваженого органу.