Хто має впроваджувати систему управління OHSAS 18001

Тема: Охорона праці

Дата створення:

Останнє оновлення:

Різні організації проявляють все більшу зацікавленість в досягненні і демонстрації належних результатів у сфері гігієни і безпеки праці (ГіБТ) за рахунок керування професійними ризиками відповідно до політики і цілей в цій області. Вони надходять так в умовах все більшої строгості законів, розвитку економічної політики та інших заходів, спрямованих на гігієну та безпеку праці, а також в умовах зростання стурбованості зацікавлених сторін з питання гігієни та безпеки праці.

Впровадження системи управління гігієною та безпекою праці дозволяє сформулювати і реалізувати політику, встановити і досягти мети, що враховують правові вимоги та інформацію про суттєві ризики в сфері ГіБТ. Система ГіБТ призначена для застосування організаціями всіх типів і розмірів, а також в різних географічних, культурних і громадських середовищах для демонстрації відповідності із законодавством, соціальної відповідальності до власного персоналу та партнерським організаціям, цивілізаційної складової бізнес-діяльності.

У багатьох країнах світу компанії впроваджують системи управління гігієною та безпекою праці не тільки для захисту і сприяння відтворюваності власного персоналу, а й для кращих відносин з постачальниками і партнерами, урядом і суспільством в цілому.

Система ГіБП активно підтримується Міжнародною організацією праці (International Labour Organization). Впровадження системи управління гігієною та безпекою праці ставить підприємство (організацію) на рівень відповідності міжнародним вимогам, співпраці і розуміння загальних цивілізаційних основ ведення бізнесу з всесвітньо відомими лідерами, які активно підтримують ILO через всесвітню організацію роботодавців (International Organisation of Employers).

Стандарт OHSAS 18001 (або ISO 45001) придатний для інтегрування з будь-якими системами управління, які були впроваджені на підприємстві до нього або будуть впроваджені після, наприклад, система управління якістю може стати основою для базування на частини з її процедур і систематизації адміністративної практики систем управління гігієною та безпекою праці OHSAS 18001 і (або) системи екологічного керування за ISO 14001.

Стандарт OHSAS 18001 (або ISO 45001) придатний для інтегрування з будь-якими системами управління, які були впроваджені на підприємстві до нього або будуть впроваджені після, наприклад, система управління якістю може стати основою для базування на частини з її процедур і систематизації адміністративної практики систем управління гігієною та безпекою праці OHSAS 18001 і (або) системи екологічного керування за ISO 14001.

Надання послуг

Стандарт OHSAS 18001 (або ISO 45001) відрізняється універсальністю: вимоги застосовні для будь-якої організації незалежно від чисельності персоналу, форми власності, підпорядкованості, характеру діяльності. Тому Ви можете ознайомитися з інформацією щодо виробничих підприємств.

Переваги впровадження системи OHSAS 18001

Cледует врахувати те, що на виконання законодавства України в сфері охорони праці будь-яке підприємство відраховує фіксовану частину ресурсів на заходи з охорони праці, а система управління гігієною та безпекою праці дозволить складати ці заходи на підставі обґрунтованого аналітичного методу оцінки ризиків і робить ці заходи більш ефективними і дієвими.

Для внутрішньої діяльності

 • Зниження ризиків і пов'язаних з ними витрат, в тому числі штрафних і компенсаційних платежів.
 • Поліпшується імідж на ринку.
 • Збільшується інвестиційна привабливість Удосконалюється управління ресурсами, можливість отримання права на пільгове оподаткування.
 • Зростає відповідальність і мотивація персоналу за рахунок позитивного соціального внеску.

Для зовнішніх сторін

 • Врегулювання відносин з громадськістю, органами контролю та підвищення соціального іміджу підприємства.
 • Зростає довіра, партнери зацікавлені у тривалій співпраці.
 • Впевненість в правової відповідальності.
 • Гарантується виконання законодавчих вимог. Виробниче середовище безпечна.

Сертифікація системи OHSAS 18001

OHSAS 18001 показує, що організація або підприємство ведуть постійний контроль факторів виробничого і професійного ризиків, дбають про безпеку персоналу під час робочого процесу.

З метою підвищення іміджу та конкурентоспроможності підприємство може пройти добровільну оцінку відповідності системи менеджменту гігієни і безпеки праці вимогам стандарту OHSAS 18001.

Порядок сертифікації

 • впровадження системи документообігу з політикою підприємства
 • подача заявки в акредитований сертифікаційний центр
 • інспекційна перевірка документації системи управління підприємства
 • складання звіту про відповідність / невідповідність впровадженої системи вимогам стандарту OHSAS 18001
 • видача та реєстрація сертифіката

Отримання сертифікату на впроваджену в діяльність організації систему менеджменту професійної безпеки та здоров'я, дозволить дати об'єктивну оцінку результативності функціонування системи.