Впровадження ISO22000 на виробництві

Тема: Харчова безпека

Дата створення:

Останнє оновлення:

Впровадження принципів НАССР на виробництві є обов'язковою вимогою стандарту ISO 22000. НАССР є елементом системи харчової безпеки, яка концентрує увагу на дійсно важливі речі - не просто виявляти, а саме передбачити і попереджати вплив небезпечних факторів за допомогою поетапного контролю протягом усього ланцюга виробництва, зберігання , поширення харчових продуктів. ISO22000 для виробництва універсальний, тому що підходить для всіх підприємств харчової галузі незалежно від продуктивності підприємства і кількості працівників. В її суті лежить аналіз можливих ризиків і ефективне управління контрольними точками.

Впровадження ISO22000 / HACCP на виробництві

Розробка і впровадження системи - це проект, який має певні цілі, терміни і потреба в ресурсах.

Починати роботу доцільно з діагностичного аудиту, що має на увазі оцінку поточного стану виробництва, наявності або актуальності документації, розподілу повноважень в організації та основних процесів виробництва.

Наступним, найбільш трудомістким і тривалим етапом є розробка необхідної документації.

Впровадження системи менеджменту, що має на увазі забезпечення умов, що гарантують стабільний випуск безпечної продукції, навчання персонал роботі з системою.

Оцінка ефективності системи: внутрішні аудити системи дають можливість перевірити її роботу і в разі виявлення невідповідностей провести коригувальні дії.

Кінцевим результатом роботи є отримання сертифіката НАССР або ISO 22000, який свідчить про те, що підприємство з усією відповідальністю підходить до забезпечення безпеки харчової продукції.

За підсумками впровадження вимог стандарту ISO 22000 підприємства, що виробляють харчові продукти, відзначають ряд переваг, серед яких найбільш вагомі такі:

  • Гарантія виконання вимог законодавства України щодо обов'язкового впровадження принципів НАССР;
  • Отримання внутрішньої корисності за рахунок оптимізації процесів, мінімізації ризиків на кожному етапі виробництва і впевненості в безпеці продукції, що виробляється;
  • Зростання ступеня довіри споживача до виробника продуктів харчування і, як наслідок, зміцнення позицій на ринку.