Сертифікація будівельних матеріалів в Україні

Тема: Сертифікація продукції

Дата створення:

Останнє оновлення:

Згідно Технічного регламенту будівельних виробів (продукції), затвердженого постановою КМУ від 20.12.2006 № 1764, (далі – Технічний регламент) будівельні вироби (продукція) – це будь-які матеріали, вироби або комплекти, які виробляються та вводяться в обіг, з метою застосування їх за призначенням протягом тривалого часу в споруді або будівлі.

Перед введенням в обіг будівельних матеріалів, виробник зобов’язаний:

  • забезпечити проведення оцінки відповідності Технічному регламенту (згідно п. 21 Тех. регламенту);
  • скласти Декларацію про відповідність (за формою, визначеною у додатку до Тех. регламенту). 

Після оформлення Декларації про відповідність:

  • виробник (Замовник) має право нанесення знаку відповідності Технічному регламенту на будівельний виріб;
  • продукція має вільний доступ на ринок для її використання за прямим призначенням на всій території України.

Знак відповідності нанесений на будівельний матеріал вказує про його відповідність Технічному регламенту вимогам.

Після введення в обіг будівельних матеріалів, термін зберігання виробником (Замовником) документації, складеної за результатами виконання процедур оцінки відповідності, складає 10 (десять) років. Документація зберігається, з метою надання для перевірок контролюючим органам, в установленому законом порядку.

Звертаємо Вашу увагу, що відповідно до чинного законодавства України, сертифікація будівельних матеріалів, як і більшість продукції на ринку, має добровільний характер. Сертифікація демонструє споживачам, що продукція відповідає законодавчо встановленим вимогам, є якісною та безпечною. 

З метою отримання якісних, швидких та кваліфікованих послуг, рекомендуємо звернутись до компанії Атестор. Експерти компанії проконсультують з приводу вартості, строків та переліку необхідних документів для отримання сертифікату на будівельні матеріали.