Акредитація газової лабораторії у 2022 році

Тема: Управління лабораторією

Дата створення:

Останнє оновлення:

Українських виробників та постачальників газу очікує низка змін у зв'язку з Постановою Кабміну № 667 від 29.07.2020р. «Про затвердження Технічного регламенту щодо вимог до газу скрапленого для автомобільного транспорту, комунально-побутового споживання та промислових цілей». Документ набирає чинності з 05.11.2022р., після чого настане перехідний період: ще 6 місяців буде дозволено реалізацію газу, випущеного до 05.11.22, який не відповідає всім або деяким новим вимогам. Цією постановою газ скраплений (ГС) для зазначених цілей внесений до списку законодавчо регульованої продукції.

Для подальшої реалізації ГС після закінчення перехідного періоду знадобиться сертифікат відповідності, виданий компетентним акредитованим органом на підставі протоколів випробувань, виданих акредитованими лабораторіями.

Обов'язковою умовою для визнання результатів випробувань ГС та їх подальшого застосування з метою сертифікації продукції є акредитація газової лабораторії в Україні за стандартом ISO 17025.

Паспорт якості газу

Технічний регламент встановлює правила оформлення та вимоги до змісту документації, що підтверджує якість ГС. Кожна партія продукції, що випускається на ринок, повинна супроводжуватись паспортом якості, що містить наступні дані:

 • номер та дата видачі документа;
 • назва та марка ГС;
 • назва підприємства-виробника або імпортера/розповсюджувача та його адреса;
 • дата виробництва ГС;
 • дати відбору проб та проведення випробувань;
 • місце (адреса) відбору проб;
 • гарантійний термін зберігання;
 • дата видачі та номер сертифіката відповідності або рішення про відповідність;
 • нормативні параметри та фактичні значення, отримані в результаті випробувань, що підтверджують відповідність партії ГС вимогам, встановленим Технічним регламентом;
 • посилання на методи проведення випробувань;
 • номер партії (резервуару);
 • дані про тип та кількість присадок;
 • підпис уповноваженої особи виробника (представника/імпортера/ розповсюджувача), завірений печаткою (за її наявності).

Акредитація газової лабораторії ISO 17025

Новий Технічний регламент на ГС ґрунтується на вимогах стандартів:

 • ДСТУ EN 589:2017 (EN 589:2008+А1:2012,ІDT) «Палива автомобільні. Газ нафтовий скраплень. Технічні вимоги та методи контролю»;
 • ДСТУ 4047-2001 «Гази вуглеводневі скраплені паливні для комунально-побутового споживання. Технічні умови».

Регламентом встановлено класифікацію ГС за марками залежно від мінімального тиску пари: п'ять марок для газу автотранспортного та три для комунально-побутового та промислового. Для встановлення та підтвердження відповідності параметрів продукції тій чи іншій марці, виробнику, постачальнику, імпортеру або розповсюджувачу знадобиться акредитація газової лабораторії, що функціонує у складі підприємства, або послуги сторонньої організації, акредитованої за стандартом ISO 17025.