Міжлабораторні порівняння

Останнім часом, завдання перевірки системи якості в випробувальних, вимірювальних, аналітичних лабораторіях стоїть особливо гостро, особлива увага приділяється правильності і достовірності результатів досліджень, тому з'явилася необхідність у створенні системи перевірки компетентності лабораторій за допомогою міжлабораторних порівняльних випробувань.

Міжлабораторні порівняння результатів (МПР) - це організація, виконання та оцінювання вимірювань або випробувань одного і того ж або декількох подібних зразків двома або більше лабораторіями відповідно до заздалегідь встановленими умовами.

МПР є однією з форм експериментальної перевірки діяльності лабораторії з метою визначення її компетентності при акредитації або підтвердження відповідності лабораторії критеріям акредитації при інспекційному контролі за її діяльністю.

МПР широко використовуються для вирішення низки завдань і знаходять все більше застосування на міжнародному рівні. Завданнями МПР є:

 • підтвердження технічної компетентності лабораторії;
 • своєчасне виявлення невідповідностей і наявних проблем для їх оперативного усунення;
 • забезпечення достовірності виконуваних випробувань;
 • зіставлення результатів, отриманих в різних лабораторіях і різними методами;
 • забезпечення додаткового довіри замовників до якості результатів;
 • підтвердження кваліфікації осіб, що безпосередньо беруть участь в проведенні випробувань;
 • атестація методик випробувань;
 • визначення приписних значень, уточнення характеристик похибки і т. д.

Порядок проведення міжлабораторного порівняння результатів

01

Планування

Розробка плану МПР; інформування (пошук) учасників; збір заявок, погодження програми МПР, підписання договорів.

02

Підготовка зразків

Організація підготовки зразка. Дослідження по визначенню стабільності і однорідності. Розробка інструкції щодо поводження з зразком.

03

Реалізація МПР

Доставка зразків для перевірки кваліфікації, збір результатів випробувань учасників.

04

Оцінка результатів МПР

Статистична обробка експериментальних даних МПР

05

Звіт про результати

Складання звітів за результатами випробувань з дотриманням конфіденційності учасників

Участь лабораторії в МПР - серйозна і відповідальна процедура, за результатами якої видається висновок про якість виконаних аналізів.

Успішні результати МПР для лабораторії є підтвердженням її компетентності в проведенні певних видів досліджень, даним фахівцем на конкретному обладнанні, в певних умовах, але не є відображенням постійної компетентності. Незадовільна ж робота в рамках конкретної програми може бути випадковим відхиленням від нормального стану компетентності лабораторії, пов'язаного з неполадками обладнання, недостатньою компетентністю її фахівців, недоброякісними реактивами і т. п.

У разі незадовільних результатів МПР необхідно:

 • визначити причини отримання таких результатів;
 • протягом певного періоду часу розробити відповідні коригувальні дії по яке з'явилося невідповідністю;
 • взяти участь в наступних МПР, для підтвердження того, що розроблені ними коригувальні дії є ефективними;
 • оцінити компетентність своїх співробітників на місцях, залучаючи для цього відповідних технічних експертів-консультантів.